NO TEORIJAS UZ RĪCĪBU
EVAŅĢELIZĀCIJĀ

Septiņu nodarbību cikls ar bībeliskiem principiem un praktiskiem ieteikumiem, lai palīdzētu vienkāršā veidā izskaidrot Labo Vēsti.

Šīs nodarbības ir izstrādātas ar mērķi palīdzēt tev ceļā uz aizraujošu dzīvesveidu, jo nav nekā aizraujošāka par draudzību ar cilvēkiem, kurus tu vari ievest personīgās attiecībās ar Jēzu Kristu. Bieži mēs liecību par savu ticību uztveram kā pienākumu, nevis kā aizraujošu un prieka pilnu dzīvesveidu.

«[Es lūdzu], lai tavas ticības sadraudzība
kļūtu darbīga visa laba atziņā, kas mūs tuvina Kristum.»
– Vēstule Filemonam 1:6

"No teorijas uz rīcību evaņģelizācijā" mērķis ir "apbruņot" kristiešus ar bībeliskiem principiem un praktiskiem padomiem, lai viņu dzīve būtu efektīva liecība pasaulei, kuras neatņemama sastāvdaļa ir dalīties ar līdzcilvēkiem skaistumā, kas piemīt attiecībām ar Dievu. Mēs lūdzam par to, lai, izprotot, piemērojot un lietojot šos principus un padomus, tu piedzīvotu prieku, daloties savā ticībā ar citiem.

Satura rādītājs:

  • Pirmā nodarbība. Misijas izpratne
  • Otrā nodarbība. Pamatprincipi
  • Trešā nodarbība. Pārvarot šķēršļus
  • Ceturtā nodarbība. Pārvarot šķēršļus (2. daļa)
  • Piektā nodarbība. Tava liecība
  • Sestā nodarbība. Nozīmīgas sarunas
  • Septītā nodarbība. Apgūsti vēsti
  • Papildus raksti pielikumā: "Noslēdzot prezentāciju", "Kā uzaicināt nekristīgu draugu uz evaņģelizācijas pasākumu", "Kā piezvanīt kādam pēc evaņģelizācijas pasākuma", "Divpadsmit iemesli, kāpēc cilvēki vilcinās sekot Kristum, un ko viņiem teikt", "No skepses uz ticību", "Vai Dievs ir?", "Kādēļ cieš nevainīgi cilvēki", "Kas ir patiesība?", "Vai viss ir relatīvs?", "Vai Bībelei var uzticēties?"

Ja vēlies iegādāties "No teorijas uz rīcību evaņģelizācijā", tad sazinies ar mums...

Ja tu piedalījies šādā grupā, mēs būtu pateicīgi, ja tu atbildētu uz anketas jautājumiem...

Kā šis materiāls tev ir bijis noderīgs?
Kurās dzīves jomās tu kalpo Dievam vai vēlies, lai Dievs tevi lieto? (Piemēram: "Esmu Svētdienas skolas skolotāja"; "Es gribētu savā augstskolā stāstīt citiem par Kristu"; "Man patīk veidot mājas lapas, fotografēt, veidot dizainu" u. c.)
Kādi materiāli noderētu tavai garīgajai izaugsmei vai ļautu tev palīdzēt citiem, kuri vēl nav izstrādāti? (Piemēram: "Bībeles studiju materiāls par..."; "mājas lapa par..."; "grāmata par...")

 Es vēlētos saņemt e-pastu par "Agape Latvija" notiekošo un izdotajiem materiāliem.

Vārds, uzvārds*:
E-pasts*:
Draudze:
Vecums*: līdz 18   18–25   26–39   40+

* – Nepieciešams norādīt.

  Nodzēst tekstu...   Aizsūtīt vēstuli...