VAI IR NEPAREIZI KRISTIEŠIEM
TEIKT, KA JĒZUS IR VIENĪGAIS
CEĻŠ
PIE DIEVA?

 

Dievs skaidri pasaka to, cik dārgi mēs Viņam esam. Bībelē ir teikts: "Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību" (Jāņa ev. 3:16). Vairākas reizes Jēzus runā par to, ka ir nācis, lai mums būtu mūžīgā dzīvība. Viņš to pasaka nepārprotami: "Jo tāda ir Mana Tēva griba, lai ikvienam, kas skata Dēlu un Viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība un Es viņu celtu augšā pastarā dienā." (Jāņa ev. 6:40).

Ja mēs varētu nākt pie Dieva ar jebkura cita reliģiska personāža (piemēram, Budas, Allāha, Hindu dievu utt.) palīdzību, vai arī veicot kādus reliģiskus rituālus..., Jēzum nebūtu vajadzējis nākt virs zemes un mirt pie krusta par mūsu grēkiem. Bet tas bija Dieva plāns – Dievs pats samaksāja par mūsu grēkiem, lai mēs varētu saņemt pilnīgu piedošanu. "Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā." (Pāvila vēstule romiešiem 6:23).

Ticēt Jēzum nozīmē dzīvot; neticēt Viņam nozīmē paturēt vainu par saviem grēkiem un palikt zem Dieva soda. Dievs sniedz piedošanu ikvienam, kas nāk pie Viņa.

Ja tu vēlies uzzināt vairāk par to, kā kristietība ir salīdzināma ar citām galvenajām reliģijām, tādām kā islāms, budisms, hinduisms, izlasi rakstu "Kā savienoties ar Dievišķo?" (IepazītDievu.lv tīmekļa vietnē).

Ja vēlies noskaidrot, kā mēs varam zināt, ka Jēzus ir Dievs, izlasi rakstu "Vairāk nekā akla ticība" (KatramStudentam.lv tīmekļa vietnē).